Just Build It

Üldtingimused

Hea keskkonna kasutaja,

Justbuildit.ee on otsingumootor mis aitab leida tee vajaliku ehitustooteni. Just Build It OÜ (www.justbuildit.ee) ei ole e-pood. E-poe teenust osutavad meie partnerid Puumarket AS ja Espak AS.

Portaali justbuildit.ee missiooniks on aidata inimestel leida ehitusmaterjale ja lahendusi kasutuskoha järgi.

Kodulehel avaldatud info on koostatud meie parima teadmise järgi, et lihtsustada kasutajatel õige ehitustooteni jõudmist. Kuna ehitus on väga mitmetahuline ja keerukas valdkond, siis kõik lahendused ei pruugi sobida iga objekti eripäradega. Lehelt saadud infot palume kasutada oma mõtete kujundamiseks, aga vajadusel tuleks konsulteerida projekteerija, ehitaja, ehitusmaterjalide tootja või muu ehituses seadusest tulenevate osapooltega.

Ehituses on palju erinevaid viise ja lahendusi, oma kodulehel oleme toonud ainult mõned neist. Kõik lehel antud lahendused tuleb mugandada konkreetse objekti olukorrale ja vajadustele. Lehel pakutud lahendused ei anna hinnanguid ja soovitusi konstruktiivsetele/hoone tarindite kandevõime küsimustele. Vajalikud kandetarindite (ja muud tööd/lahendused mille valesti tegemine võib avaldada mõju hoone püsivusele ja inimeste tervisele vms.) ristlõiked ja muud parameetrid tuleb vaadata konkreetse hoone projektis või määrata objektipõhiselt vastutava inseneri poolt. Hetkel on lehel lahendused mis on disainitud vastavalt Eesti kliimale, ehitustavadele ja traditsioonidele. Kui on soov neid lahendusi kasutada teistes riikides ja regioonides, siis tuleb arvesse võtta kohalikke olusid, tingimusi ja nõudeid.

Materjalide valikul lõpliku otsuse tegemiseks tuleb tutvuda tootja tehniliste dokumentide, erisuste ja soovitustega.

Juhime tähelepanu, et paljud tooted sobivad kokku ainult sama tootja toodetega (tootja süsteemikohased tooted), seda nii füüsiliste parameetrite poolest, kui ka tarindi toimivuse aspektist. Paljude ehitusmaterjalide toimivust kontrollitakse ja tõendatakse erinevate materjalide koosmõjus, ühtse süsteemina toimivalt. Sageli on toote toiminine tootja poolt garanteeritud ainult süsteemina kasutades. Samuti on oht, et kõik materjalid ei sobi omavahel kokku, tekib mõni keemiline reaktsioon või muu toimivuse tõrge. Süsteemide ja muude nõuete kohta tuleb uurida materjalide tehnilistest dokumentidest.

Just Build It rõhutab, et ehituses pole ühte ja ainuõiget lahendust. Kõik lahendused tuleb mugandada konkreetse situatsiooni/objekt järgi, hinnates samal ajal selle toimivust ja muid mõjusid.

Muud :

  • Isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste on eraldi dokumendis.
  • Keskkonnas näidatakse partnerite e-poodide hindasid ilma transpordita. Transpordi hind, lao seis, makseviisid ja muud ostmiseks vajalikud tingimused saab meie partnerite e-poest.
  • Vastuolude korral ja lõpliku otsuse tegemisel tuleb ehitustoodete valikul lähtuda tootja tehnilistest dokumentidest, toimivusdeklaratsioonidest, paigaldusnõuetest, sertifikaatidest jms.
  • Ehituslahenduste vastuolude puhul on ülemuslikud ehituse ja projekteerimisnormid ja materjalitootjate tehnilistes dokumentides toodu.
  • Just Build It valib tooteid ja paigutab neid lahendustesse parima teadmise juures, et need sinna sobivad, uurides eelnevalt tootja tingimusi. Antud sõlmel näidatud tööks mittesobivuse või liialt suurte riskide korral jätab justbuildit.ee endale õiguse toodet mitte keskkonda lisada.

Meie veebileht on „elav“ ja mugandatakse võimalusel kasutajate jagatud kogemuste ja parimate  praktikat järgi. Seega selle keskkonna eesmärk on luua ühiskondlikku lepet ja head tava ehituslahenduste ning materjalide kasutamise kohta.

Lugupidamisega

Veigo Kallaste

Just Buid It OÜ

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?