Just Build It

Ehitusvahu kasutamine akende ja uste paigaldamisel. Millist ehitusvahtu valida. Montaaživaht, Madal paisumissurve, Püstolivaht, Elastne vaht, Ehitusvaht, Polüuretaanvaht, Vahu lõikamine, Soojusisolatsioon

Akende paigaldamise juures on oluline, et ehitusvaht töötaks soojusisolatsioonina ja kaitseks vuuki õhulekete eest. Selleks, et ehitusvaht töötaks hea soojustusena, peab tal olema ühtlane struktuur. Piltlikult öeldes palju pisikesi vahumulle mille vahel on võimalikult õhukesed seinad. Erinevad vahud on erineva struktuuriga. Seda on tihti raske poes leti ääres tuvastada ja pakenditel on reeglina kõigil selline lubadus. Toote dokumentides ja pakendil on reeglina deklareeritud soojusjuhtivus, selle numbri võrdlemine võiks olla esimene tegevus. Veidi näitab seda omadust ka toote dokumentides kirjas olev vahu tihedus, aga mitte alati. Selleks tasub, tunde järgi ja letil olevate lubaduste alusel, valida üks toode ning ära proovida ning seejärel osta suurem kogus. Algajal on muidugi kõige kindlam ja odavam konsulteerida asjatundjaga. Vahu lõplik kuju ja seeläbi ka omadused, tekivad alles peale paigaldamist ja tardumist. Pudelis on ta ju vedelal kujul. Seega vahu omadusi mõjutab oluliselt ka ümbritsev keskkond, paigaldusvilumus, vahupüstoli kvaliteet jms. Tuleb valida vastavalt temperatuurile sobilik ehitusvaht. Kuna ehitusvaht tardub niikuse mõjul, siis külmas ei pruugi niiskust piisavalt olla ja vaht ei tardu, samuti tekitab vale temperatuur vahus halba struktuuri ja tühimikke.

Paisumissurve. Akende ja uste paigaldamise juures on oluline, et ehitusvaht oleks madala paisumissurvega. Kui paisumise surve, tardumise ajal, on liiga kõrge on oht, et akna ja ukse lengid saavad deformeeritud. Tekivad probleemid avatäite avamise ja sulgemisega, tekivad lekkekohad ja pinged. Vajadusel tuleb siiski lengid ajutiselt toestada.

Vahu elastsus ja vuukide dimensioneerimine. Kuna aken paigaldatakse soojustuse tsooni ja ta külgneb fassaadi tarindiga, siis on selles sõlmes päris suured deformatsioonid. Aken ise, sõltuvalt akna materjalist, võib temperatuuri ja niiskuse toimel paisuda ning kahaneda. Sama teeb ka fassaadi tarind. Need liikumised on vahu vuugi mõistes reeglina summeeruvad, kas surutakse üheaegselt kooku või rebitakse üksteisest eemale. Nende deformatsioonide vastuvõtmiseks peab akna paigaldamiseks kasutatav vaht olema piisava elastsusega, et need deformatsioonide tsüklid pika aja jooksul vastu võtta, ilma nakke kaotamata ja vahu rebenemiseta. Oluline on jälgida ja dimensioneerida õigesti ka paigaldusvahe. Näiteks liiga kitsas vuuk on sellest aspektist ohtlik. Kui näiteks deformatsioon on 2 mm, siis on väga suur vahe, kas see toimub 1 cm või 2 cm vahu vuugi puhul. Deformatsioon on vastavalt siis 20 või 10%. Vastavalt sellele tuleb valida ka vastav ehitusvaht.

Püstoli- või kõrrevaht. Avatäidete puhul tuleks kasutada püstolivahtusid, kuna nende paisumissurve on reeglina väiksem. Samas tuleb ka püstolivahtude paisumissurvet võrrelda, sest ka püstolivahtude puhul on suurema paisumissurvega tooteid. Suure paisumissurvega tooteid ei tohiks avatäidete puhul kasutada.

Vahu lõikamine. Tihti on kerkinud küsimus, et kas vahtu peab akna vuugis lõikama või täidab vahul olev nahk õhupidavuse tagamisel olulist rolli. Parima tulemuse annab tõesti täpselt paigaldatud vaht, nii et vuuk on täis (lengi laiuse ulatuses) ja lõikama ei pea. Selliselt paigaldavad aga väga vilunud vahulaskjad. Ka lõigatud vaht on tavaolukorras piisavalt tihe. Kõige suurem viga tehakse siis kui hakatakse pooleldi tardunud vahtu vuuki tagasi suruma või siluma. Kui vaht ei ole veel tardunud, siis igasugune sekkumine kahjustab vahu struktuuri. See on vahu õhutihedusele oluliselt kahjulikum kui see, et seda lõikame. Üldiselt on vaja, tänapäeva energiatõhususe ootustest tulenevalt, vahu vuuk õhutiheduse mõistes täiendavalt kaitsta. Selleks kasutatakse spetsiaalseid teipe või võõpasid. Seespool aurutihe toode ja väljaspool tuuletihe toode.

Vaata akna paigaldamise lahendust siit: https://justbuildit.eu/solution/akende-paigaldamine/

Aknapalede viimistlemine: https://justbuildit.eu/solution/akna-paigaldus-ja-palede-viimistlus/

Niisutamine. Avatäidete paigaldamisel on vaja akna lengi ja seina tarindit, millede vahele vahu laseme, täiendavalt niisutada. Polüuretaanvaht tardub niiskuse mõjul ja niiskus aitab tagada ühtlase vahustruktuuri. Vahu nakke pärast ei pea reeglina niisutamise puhul muretsema, aga päris vee kihti ei ole ka vaja, piisab pritsiga pihustamisest. Kui on tegemist laia lengiga, sügava vuugiga, siis tasub vaht lasta kihtide kaupa iga kihi vahel veidi oodates ja niisutades. Sügavate vuukide puhul ei jõua niiskus vahuni ühtlaselt ja tekivad struktuuri probleemid või suurem paisumissurve.

Head vahutamist!

Just Build IT

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?