Just Build It

Kuidas saavutada kvaliteetne ehitustöö

Just Build It keskkonna loomise üks eesmärke, lisaks ehitusmaterjalide lihtsamale leidmisele on ka tööde kvaliteedi parandamine. Kui kasutad õigeid ehitusmaterjale õige töö tegemiseks, siis on juba pool võitu. Selleks oleme justbuildit.eu lehele koondanud ehituse tüüplahendused mille küljes on näidatud ehitusmaterjalid ning just nendele töödele sobilikud ehitustooted. Samas on ehituslahendusi oluliselt rohkem ja alati ei saa üldistada, et just see lahendus sobib ja just see materjal sobib selle töö tegemiseks, kuna objektid võivad olla väga erinevad ja nende erisustega peab ehitamisel ja planeerimisel arvestama. Siiski loodame, et meie keskkonnast on siiski kasu ja aitab teid otsustes lähemale.  

Meie oleme keskendunud pigem iseehitajatele ja väiksemate ehitustööde tellijale. Näeme, et just siin on segadust kõige rohkem. Kui sinu põhitegevuseks on ehitamine, siis on selge, et oled endale kõik vajalikud nõuded selgeks teinud. Endale eramut ehitav või ehitustööd telliv inimene ei saa selle infomahuga kursis olla.

Projekteerimine on kvaliteedi eeldus

Tavapäraselt algab ehitamise ja tuleviku ehitise kvaliteedi tagamine projektist. Kui projektis on kõik detailselt läbi töötatud. Lahendused terviklikult läbi mõeldud ja materjalid määratud ning nõuded kirjas, siis on ka lihtsam ehitada ja ehitamist kontrollida.

Projekt koosneb erinevate spetsialistide tehtud tööst, konstruktor, arhitekt, eriosade projekteerijad.

Igal ühel neil on väga oluline roll ja kui nad suudavad omavahel koostööd teha ning tervikut näha, siis tuleb projekt piisavalt pädev ja terviklik ning selle järgi on võimalik kvaliteetne hoone ehitada ja ehitamist kontrollida.

Projekteerimine koosneb erinevatest staadiumitest kus detailsus on erinev, vaata justbuildit.eu lehelt detailsemalt selle kohta siit:

Selleks, et saaks rääkida kvaliteedi tagamisest ehituses peaks olema projekt tööprojekti mahus lahendatud. Seal on juba kirjeldatud kasutatavate materjalide omadused ning kvaliteedinõuded ja antud juhised tööde tegemiseks (ideaalis).

Projektis lahendatakse ehitusfüüsikast tulenev; määratakse soojustuse tuule ja aurutõkestamise kihid, planeeritakse sobilikud fassaaditüübid; lahedatakse veetõkked jne. Seda selleks, et vältida soojuskadusid, hallitust, niiskuskahjustusi jms. Ka see on ehitamise kvaliteet, kui eeltoodu on läbi mõeldud ja tagatud.

Olulised on ka nn. eritööd (ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter jms.), Hoone sisekliima, temperatuur, niiskus režiim, värske õhu olemasolu, ja ka tulevikukulud planeeritakse just nendes osades. Eeldades, et arhitektuursed osad on terviklikult ja nõuetekohaselt lahendatud.  

Kandeolukord tuleb tagada tarindi projekteerijal, et vältida vajumeid ja pragusid ning seeläbi tagada püsiv ja kvaliteetne hoone.

Loomulikult on oluline ka elukeskkond hoones. Kõige optimaalsem oleks ju energiakulude aspektist näiteks akende pinna minimeerimine või üldse ära jätmine. Kas see hoone on siis enam elukeskkond või lihtsalt soe kast. Kõike tuleb vaadata tervikuna.

Hea ehitaja tagab kvaliteedi

Tavaliselt seostame me ehitamise kvaliteeti just ehitajaga. Jah, kui eeltoodu on lahendatud või ka halvasti lahendatud, siis päästab olukorra aus, pädev, vilunud ja kogenud ehitaja. Suureks abiks nii omanikule kui ka ehitajale on ka omanikujärelevalve, kes aitab kvaliteeti kontrollida, tagada ja suunata.

Suurt rolli mängivad ehitamise kvaliteedi tagamisel ilmastikutingimused. Tuleks planeerida ehitamist selliselt, et hoone karp saaks enne külmaperioode kinni, siis on lihtsam ehitamise kvaliteeti tagada. Me oleme õppinud ka talvel ehitama, aga tuleb mõista, et kui töid on keeruline teostada, siis on ka kvaliteeti raskem tagada.

Tuleb kasutada õiges kohas õiget ehitusmaterjali ja paigaldada need vastavalt juhistele

Nagu eelpool kirjas, siis selleks, et tagada tööde ja ehitise kvaliteet, tuleb kasutada ka õigeid ehitusmaterjale. Need peaksid olema siis projektis määratud, nagu eespool kirjas või vähemalt ehitusmaterjalidele esitatavad nõuded.

Ehitust puudutavates seadustes on reeglina kirjas, et tuleb järgida ehitusmaterjalide tootedokumentides ja tootjate deklaratsioonides antud juhised.

Samas, ehitusmaterjalid ei ole alati piisava selgusega positsioneeritud, ei ole aru saada kas just minu planeeritava töö tegemiseks antud toode sobib. Arvatavasti on see sellest, et materjalide tootjatel puudub julgus panna näppu joonisele ja öelda, et siia meie toode sobib. Probleem on muidugi ka selles, et tehnilistes dokumentides on ju ainult teksti osa ja tekstis on väga keeruline ehitamise infot edasi anda, selleks ongi leiutatud joonised, mis annavad palju mõõtmeid ja infot juurde. Millised on külgnevad materjalid ja nende järjekord ning muu selline. Just Build It lehele oleme üritanud seda viga parandada. Kahjuks ei ole paljud tootjad sellega kaasa tulnud ja nad ei ole võtnud julgust tagasisidestada, et kas meie poolt sõlmlahendustele positsioneeritud tooted on õiged, sobilikud ja õigesti positsioneeritud. Siin kutsuks ehitusmaterjalide tootjaid ja müüjaid tagasisidestama ja oma sisendit andma, et meie keskkond saaks parem ja inimesed kasutaksid teie tooteid õigesti ja õiges kohas.

Ehitamise üldised kvaliteedinõuded

Üldiselt on probleemiks, et Eestis pole ehituse üldiseid kvaliteedinõudeid välja töötatud ja olemasolevad  pole tasuta kättesaadavad. Osta saab erinevaid EN standardeid, mis reeglina kirjeldavad materjalidele esitatavaid nõudeid ja nõudeid nende testimisele. Kahjuks on ka need tasulised. Eestis kasutatakse palju Soomest üle toodut. Soomes on ehitustööde üldised kvaliteedinõuded välja töötatud (RYL), neid on ka meie ehituslepingutesse tihti nõudena sisse kirjutatud. Nendes nõuetes on juba detailsemalt kirjas milline peab olema valminud ehitustöö kvaliteet, tolerants, pinnasiledus jms. Erinevaid nõudeid ja  juhendeid on muidugi veel.

Võib-olla oleks parem kui riik teeb tasuta kättesaadavaks kõik ehitamisega seotud dokumendid, siis ei peaks me nii palju keskkonda kahjustama ringiehitamiste ja remonttöödega.

Kaasa pädevad partnerid

Tavalisel inimesel on võimatu erinevates nõuetes orienteeruda. Eks siin on täna ainukene võimalus kaasata pädevad osapooled, kes selles  maailmas orienteeruvad – projekteerijad, ehitajad, omanikujärelevalve inseneri, ehituse projektijuhi … .

Kõik eeltoodud aitab parandada ehitamise kvaliteeti, kokku hoida kulusid, vähendada hoolduskulusid, tagatakse tervislik sisekliima, keskkonnasääst.

Veigo Kallaste

Just Build It

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?