Just Build It

Kuidas valida hermeetikut ehitustöö tegemiseks. Kuidas valida silikooni.

Põranda plaatimine ja hüdroisolatsioon

Hermeetikud on ehituses olulised materjalid, millel on mitmeid olulisi funktsioone. Hermeetikutega saab tagada ilmastikukindlust, õhutihedust, mürakindlust, teha külgnemised viimistluslikult esteetiliseks.

Hermeetikuid on väga palju erinevaid tüüpe ja nende valimine vajaliku ehitustöö tegemiseks ei olegi nii lihtne. Esmapilgul tundub, et hermeetik on hermeetik, aga kõik tooted ei sobi siiski kõikide tööde tegemiseks.

Kui me mõtleme hermeetiku peale, siis tuleb meile reeglina meelde silikoon või akrüül. Rahvas kutsub hermeetikut tihti ka mastiksiks. Tegelikult on neid tardumissüsteeme veel, näiteks hübriidhermeetikud, polüuretaan hermeetikud jne.

Hermeetikud tarduvad erineval viisil. Silikoonid ja hübriidhermeetikud näiteks tarduvad niiskuse toimel keemilise reaktsiooni mõjul. Akrüülid aga sisaldavad hoopis vett ja nemad tarduvad nö. kuivamise teel. Seda peab silmas pidama ka paigaldamisel ja toote valikul, et niiskus peab saama tootele ligi või vesi peab saama välja aurata, vastasel juhul tardumist ei toimu või toimub oodatust aeglasemalt. Väga laias laastus (väga paljude eranditega) võib öelda, et akrüülid sobivad pigem hoonesisesteks maalritöödeks, kuna on ülevärvitavad. Hübriidid on väga universaalsed, aga sobivad ka välistingimuses tehtavateks fassaaditöödeks. Silikoonid sobivad klaasimise ja niiskete ruumide tarvis ja ei ole ülevärvitavad.  

Kui me hakkame hermeetikut valima, siis peame mõtlema alltoodud aspektide peale:

  • Kasutuskoht
  • Nakkepinnad mille vahel me hermeetikut kasutame
  • Paigaldusviis
  • Mehhaanilised omadused
  • Ohutus tervisele ja keskkonnale
  • Tardumissüsteem
  • Tehnilised dokumendid ja testraportid

Kasutuskoht

Hermeetikute maailmas jagatakse kasutuskohtasid järgmiselt: fassaad, põrand, klaasimine ja niisked ruumid. Nendest kasutuskohtadest tulenevalt on ka välja töötatud nõuded ja standardid hermeetikute testimiseks ja toimivuse tõendamiseks. Kuna nendes kasutusvaldkondades on kehtivad harmoniseeritud standardid, siis peavad tootjad esitama toimivusdeklaratsiooni ja panema tootele CE märgi, millelt saab välja lugeda millisesse kasutuskohta antud toode on sobilik. CE märgil peab olema  kood, EN 15651 standardi mõistes. Neid koode tasub vaadata toote etiketilt või toimivusdeklaratsioonilt. Mida need numbrid ja tähed tähendavad:

Fassaaditöödel kasutatavad hermeetikud: F-EXT-INT-CC: klass 25LM – F viitabki fassaadile; EXT tähendab, et sobib välistöödeks; INT tähenab sisetöödeks; CC tähendab külmas kliimas sobilik; 25LM näitab, et toote liikumisvõime või elastsus on 25% ja on madala moodulusega (väiksema jõu rakendamise mõjul veniv)

Klaasimistööd: Tüüp G-CC klass 25LM – G viitab klaasimistöödele, CC viitab külmas kliimas kasutatavusele, 25LM näitab, et toote liikumisvõime või elastsus on 25% ja on madala moodulusega)

Niisked ruumid või muu hallituse ohuga kasutuskohad: S: klass XS1 , S: klass XS1 – S tähendab Sanitary/niisked ruumid, XS1 tähendab hallituskindlust (X näitab väiksemat mahukahanemist, S1-S3 näitab hallituskindlust, väiksem on parem).

Põrandad: PW-EXT-INT-CC: klass 25HM – PW viitab põrandatele ja kõnniteedele; EXT tähendab, et sobib välistöödeks; INT tähenab sisetöödeks; CC tähendab külmas kliimas sobilik; 25HM näitab, et toote liikumisvõime või elastsus on 25% ja on kõrge moodulusega (suurema jõu rakendamise mõjul veniv).

Standardist tulenevad klassifikatsioonid on väga olulised vihjed toote valiku juures. Need numbrid ja tähed on toodetel erinevad ja näitavad nende omadusi ning kasutusvaldkonda.

Loomulikult peab, hoolimata CE märgi olemasolust ja koodide lahti muukimisest, mõtlema ka konkreetse objekti ja töö peale, et kas toode sinna siiski sobib. Tuleb hinnata lahenduse liikumist, deformatsioone, niiskuskoormust, ilmastiku mõju ja muud sellist. Standardis ja toodetel on siiski limiidid millest üle ei tohi minna, siis toode ei toimi, ei kesta kaua ja ei täida oodatud eesmärke.

Kui on tegemist mingi muu tööga mis pole eespool mainitud, siis tuleks lähtuda tootja pakendil või dokumentides olevatest suunistest.

Just Build It keskkonnas oleme antud printsiipidest lähtuvalt hermeetikud juba konkreetse töö külge lisanud. Otseteed meie keskkonnas olevatele kasutuskohtadele on siin:

Vannitoa plaatimine

Maalritööd

Aknapalede viimistlemine

Nakkepinnad

Kuna hermeetik tihendab reeglina kahe pinna vahelist vuuki (kolmepoolne nake tuleks välistada), siis on väga oluline kontrollida, et kas antud toode just planeeritavate materjalidega nakkub. On see pind siis kivi, puit, erinevad plastikud, metall vms. Siin peab olema ettevaatlik. Kui näiteks kivisein on krohvitud ja värvitud, metall on tsingitud, puit on lakitud jms, siis me ei räägi enam kivi, metalli ja puidu nakkest meie hermeetikuga, vaid juba nende konkreetsete katetega. Alati on kindlam teha väiksemas mahus nakke test, enne kui suurem töö ette võtta. Lisaks nakkele on oluline ka kokkusobivus teiste materjalidega, et ei tekiks hiljem mingit rektsiooni.

Üks oluline riskikoht on looduskivi. Looduskivi on reeglina sellise struktuuriga, et imeb endasse erinevad plastifikaatorid mis on hermeetikus. See põhjustab hermeetikuga külgneva pinna värvi muutuse ja võibolla ka mustuse ligitõmbamise. Looduskivi juures tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud tihendusmaterjale.

Paigaldusviis, pakend, kasutusmugavus

Töö tegemisel on oluline töötlemise aeg. Kui kaua on toode veel silutav ja sätitav. Kui hermeetikule on tardunud nahk juba peale tekkinud, siis ei saa seda enam töödelda või rikub pinna.

Oluline on toote valiku juures mõelda, et millised tööriistad on antud töö tegemiseks mugavad või juba soetatud. Sellest lähtuvalt tuleks valida ka toote pakend. Kas siis tuutu, vorst, tuub, ämber vms. Kui tööriista pole ja ei soovi soetada siis võib hakkama saada ka tuubides olevate väikepakenditega, mille paigaldamisel pole tööriista vaja. Hermeetiku töötlemisel, silumisel ja liigse eemaldamisel saab kasutada erinevaid spaatleid.

Paigaldamisel on ka oluline toote viskoossus, kas on vedelam või paksem hermeetik. Tihti sõltub sellest kui hästi ta näiteks vertikaalses vuugis püsib ja ka see, et kui kergesti toode pakendist välja tuleb. Üldiselt on vedelamaid tooteid kergem välja pressida aga seisavad ka halvemini vuugis.

Omadused

Kuna ehitusmaterjalid paisuvad ka kahanevad niiskuse ja temperatuuri mõjul, siis see seab kõrgeid ootusi hermeetikutele. Tuleb vaadata, et toote venivus ja elastsus oleksid vuugi liikuvusele vastavad. Olulisem näitaja on siinkohal elastsus, mis on ka CE märgi koodis kirjas.

Teatud tööde juures on oluline ka kõvadus. Näiteks põrandad või muud pinnad kus võib tekkida oht väiksemale mehhaanilisele koormusele. Toote tehnilistes dokumentides leiab selle näitaja ShoreA tagant, näiteks ShoreA 15 on pigem pehme ja ShoreA 40  on pigem kõva (hermeetiku mõistes).

UV kindlus peab olema toodetel mis väliskeskkonnas kasutusel. Samas tuleb arvestada, et ka akendega siseruumides on UV kiirgus.

Veel on olulised näitajad ilmastikukindlus, hallituskindlus, tardumiskiirus, mahukahanemine jne.

Tehnilised dokumendid

Tootja tehnilised dokumendid on seaduse mõistes just need, millest tuleb toodete kasutamisel lähtuda. Dokumendid tuleks enne toote kasuks otsustamist läbi lugeda ja ka paigaldamine vastavalt seal olevatele suunistele teostada.

Etiketil olev info

Poes olles tuleb muidugi eelotsus teha toote pakendil oleva info põhjal, aga siiski tasub nutiseadmega internetist ka tootedokumendile pilk peale heita.

Lisaks eeltoodud juhistele tasub vaadata meie lahendusi, kus tooted on konkreetse töö külge lisatud:

https://justbuildit.eu/ehituslahendused/

Just Build It

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?