Just Build It

Fassaadi soojustamine ja katmine õhekrohviga.

Õhekrohvi süsteemil on kasutusel mitu head nime: Soojusisolatsiooni liitsüsteem (SILS), Fassaadikrohvi süsteem, External Thermal Insulation Composite System (ETICS), Soojustatud krohvitud fassaad jne.

Õhekrohvi paigaldamise tööd tasub usaldada sellega igapäevaselt tegelevate inimeste või firma hooleks. Need tööd eeldavad suurt vilumust ja nõuete ning juhendmaterjalide tundmist.

Meie keskkond näitab teed õigete ehitusmaterjalide poole ja on siinkohal pigem informatiivne. Fassaadi lahendused on rangelt nõuetega reguleeritud ja neid tuleb järgida. Tuleb jälgida konkreetsele objektile esitatavaid nõudeid ja projekti kui ka tootjate süsteemikohaste toodete juhiseid. Näiteks ei pruugi säilida garantii toodetele kui olete kasutanud tootja süsteemi mittekuuluvaid tooteid. Samuti tuleb konkreetse hoone põhiselt hinnata tuleohu nõudeid (tuleohutusklass, kasutusviis, ehitusprojekt, seadusandlus), need seavad piiranguid ka erinevate materjalide kasutamisele (kas on lubatud EPS või mineraalvill jne.)

Vaata meie lahendust ja sellega seotud materjale siit: ehituslahendused / krohvitud-fassaad-sils-etics

Fassaadi krohvitööd. Fassaadi soojustamine. Õhekrohvi paigaldamise tööd

Põhjalikud juhendmaterjalid hoonete fassaadi soojustussüsteemi kohta “SOOJUSISOLATSIOONI LIITSÜSTEEMID” saab tellida Ehitusteave lehelt. Sealt saab infot fassaadisüsteemi SILS kavandamise ja esitatavate nõuete kohta. Lisaks on tehnilist teavet ja nõuandeid niiskusrežiimi, külmasildade vältimise ja aluspinnale esitatavate nõuete kohta. Lahendatud on erinevad sõlmlahendused nagu sokkel, avatäidetega liitumised, rõdude ja terrassidega külgnemised, katuse liited ja palju muud. Käsitletud on fassaadi tuleohutuse teemad. Juhendid on ka paigaldamise kohta, millised on soojustuse liimimise ja tüübeldamise nõuded jms.

Aluspind

Soojustatava fassaadi aluspind peab olema sirge, puhastatud vanast lahtisest krohvist ja tolmust. Aluspinna sobivust tuleks hinnata pädeval spetsialistil.

Soojustus

Sõltuvalt hoone projektis nõutust, tuleohutusklassist ja kasutusviisist tulenevalt tuleb selgitada, millised nõuded on kasutatud materjalide tuletundlikkusele. Näiteks, et kas soojusisolatsioon saab olla nö. EPS tüüpi või mineraalvillast. Teatud olukorras on nõutav, et soojusisolatsioon või põse perimeetri isolatsioon ja sokli perimeeter peavad olema tehtud mittepõleva materjaliga.

Soojustuse paksus tuleb valida vastavalt projektile ja soovitud soojapidavusele ning energiatõhususele.

Soojustuse kinnitamine

Soojustus paigaldatakse seinale liimimise teel. Liimiks kasutatakse reeglina liimsegu, aga ka PU vahu põhist liimi (nakketugevus peab olema vähemalt 0,08 N/mm2). Lisaks liimile on reeglina vaja soojustus lisaks ka mehhaaniliselt kinnitada. Selleks kasutatakse spetsiaalseid tüüleid. Kuigi eramute puhul ei ole tüübeldamine nõutud, siis see on rangelt soovituslik.

Armeerimissegu ja armeerimisvõrk

Armeerimissvõrk peab jääma kahe armeerimissegu kihi vahele. Kui esimene armeerimissegu kiht on paigaldatud, siis surutakse võrk märja segu sisse nii, et võrk oleks tihedalt segu sees. Seejärel kantakse järgmine segukiht nn märg-märjal meetodil.

Lisaks lausarmeeringule tuleb avade nurkades kasutada täiendavat diagonaalset lisa-armeeringut. Need diagonaalse armeeringu lapid võiks paigaldada koos perimeetri nurgaprofiilide paigaldamisega.

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?