Just Build It
Kõik tooted

LIIM PENOSIL MEMBRANEFIX 629 290ML

5.78 / TK

20 laos

+

Toote Kirjeldus

PENOSIL MembraneFix 629 akrüülpolümeeridel põhinev liim 290ml

PENOSIL MembraneFix 629 on ühekomponentne akrüülpolümeeridel põhinev liim mitmesuguste membraanide liimimiseks. Membraaniliimi eeliseks on nakkumine pindadega, mille korral muud liimid või teibid ei toimi.

Omadused

Nakkub kõigi aurutõkkemembraanidega

Moodustab täiesti õhukindla ühenduse

Püsivalt nakkuv ja elastne

Tardumisest annab märku värvimuutus

Mittevalguv

Kasutamise üksikasjad

Kasutusalad:
> Aurutõkkemembraanide, PE-, PP-, PA-kile, fooliumi ja sarnaste materjalide liimimine müüritise, krohvi, kipsplaatseinte või villaplaatide külge. Seda on vaja peamiselt lagede ja aurutõkkemembraanide ühenduskohtades.
> Kohad, kus aurutõkkemembraanid liituvad teiste materjalidega
> Liimi võib kasutada tolmukaitsekatete paigaldamiseks ja ühendamiseks, kuid tuleb arvesse võtta, et tardunud liimi on raske eemaldada

Nakkuvus: PE, PP, PA, müüritis, krohv, kips, puit, metall ja erinevad aurutõkked.

Kasutusjuhend:
Pinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist. Mittepoorseid pindu tuleb puhastada lahusti ja puhta ebemevaba puuvillase lapiga. Lahustijäägid tuleb enne aurustumist eemaldada
puhta lapiga.

Poorsete pindade ja aurutõkkemembraani liimimisel tuleb liim kanda pinnale, mis on poorsem, ja suruda aurutõkkemembraan tihedalt liimile. Kiirema kohese ühenduse saavutamiseks tuleks lasta liimiga kaetud
pinnal kuivada, kuni see muutub tumedamaks ja pinnale moodustub kleepuv kilekiht. Seejärel võib pinnad kokku suruda. Aurutõkkemembraane saab ka omavahel ühendada. Selleks tuleks kasutada kontaktliimimist, st liimitavad pinnad tuleb kokku suruda ja seejärel lahti võtta. Pinnad saab uuesti ühendada, kui liim on muutunud tumedamaks ja pinnale on moodustunud kuiv kile. Jätke aurutõkkemembraan piisavalt lõdvaks, et vältida
tarindi liikumisest tulenevaid võimalikke pingeid, mis võivad põhjustada membraani või liimiliite rebenemise. Villamati puhul saab liimipinna moodustamiseks kanda matile esmalt õhukese ühtlase liimikihi. Pärast liimi
tumedamaks muutumist kleepuvad teibid, aurutõkkemembraanid ja muud sarnased materjalid sellele palju paremini. Liimi lõplik tardumine võtab kauem aega ja selline liimimislahendus eeldab, et liimühendusele ei
rakendata (lisa-)koormust.

Pinna tardumata liimist puhastamiseks kasutage vett või puhastuslappe PENOSIL Cleaning Wipes. Tardunud liimi saab eemaldada mehaaniliselt.

Näpunäited:
Liimitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad tolmust, lahtistest osakestest ja õlijääkidest. Mittepoorsed pinnad tuleb puhastada lahusti ja puhta, mittekoheva puuvillase lapiga. Liigne lahusti tuleb eemaldada puhta lapiga.
Tardumata toodet saab eemaldada PENOSIL Cleaning Wipes 941 või veega. Tardunud toodet saab mehaaniliselt eemaldada.
Kuna ehitusmaterjalid on väga erinevad, soovitame eelnevalt läbi viia sobivustesti.
Lõplik tardumisaeg 2 tundi.
Kasutustemperatuur vahemikus +5°C kuni +40°C

Kitsendused:
Ei sobi koormatud elementide liimimiseks.
Ei sobi kokkupuutel veega.
Ainult sisekasutuseks. Ei sobi välispidiseks kasutamiseks.
Mitte kasutada temperatuuril alla +5°C.

Ohuinfo:
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsejalatseid.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2- metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2Hisotiasool-
3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Tehniline informatsioon

Tehniline info (PDF)

Üksikasjalikuma nõu saamiseks võtke ühendust:
Wolf Group OÜ
Suur-Paala 6
13619
Tallinn
+372 605 9301

Ostunimekirjast suuname teid Espaki e-poodi ostu vormistama

Soodushinnad kehtivad Espaki kliendikaardi olemasolul.

Kaal 0.4 kg
Mõõtmed 60 × 60 × 220 mm
Kaubamärk

KRIMELTE OÜ

Ribakood

4743307166999

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Omadused
Kaal 0.4 kg
Mõõtmed 60 × 60 × 220 mm
Kaubamärk

KRIMELTE OÜ

Ribakood

4743307166999

Dokumentatsioon
Kommentaarid

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?