Just Build It

Vannitoa plaatimine. Kuhu paigaldada hüdroisolatsioon? Milliseid ehitussegusid kasutada plaatimistöödel? Neile ja veel paljudele küsimustele leiad lahendused www.justbuildit.eu lehelt.

Just Build It on loonud uudse ehitusmaterjalide otsingu- ja infosüsteemi, mis põhineb interaktiivsel hoone mudelil, kus tooteid ja lahendusi saab mugavalt leida kasutuskoha järgi. Interaktiivses hoone mudelis „ringi jalutades“ ja huvipakkuva ehitise osa välja valides, avaneb selle detailsem 3D fragment, millelt on leitavad selle töö tegemiseks vajalikud tooted. Kui sobilik toode valitud, saab selle ostunimekirja panna ja meie partneri e-poes ostu sooritada.

Antud põranda plaatimise lahendus on mõeldud korterite ja eramute märgadele ruumidele (otsetee lahendusele: siit). Märgades ruumides tuleb erilist tähele panu pöörata ka hüdroisolatsioonile, samuti peavad olema tagatud vee äravool, andes aluspõrandale õiged kalded. Antud põranda plaatimise lahendus on mõeldud korterite ja eramute märgadele ruumidele. Lisaks plaatimise tööle tuleb siin tähele panu pöörata ka hüdroisolatsioonile. Lahendus ei ole mõeldud basseinidele ja kõrge kasutuskoormuse puhul. Äravool ja kalded peavad olema tagatud. Võimalusel tuleks valida ühe tootja samasse süsteemi kuuluvad tooted. Osadel juhtudel on tootjad katsetanud oma tooteid komplektis ühtse süsteemina. Sealt võib tulla ka nõue, et lahenduse toimivus tagatakse ainult süsteemi kuuluvate toodetega. Materjalide paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid, projektis esitatud nõudeid ja erinevaid ehitusnorme. Vajadusel tuleb meie pakutud lahendus mugandada konkreetse objekti tingimustele. Antud lahendus ei ole mõeldud basseinidele ja kõrge kasutuskoormuse puhul.

Krunt tasandussegule

Kruntimine on vajalik tasandussegu nakke parandamiseks betoonist aluspõrandaga. Krunditav pind peab olema kuiv ja puhas. Krunt peaks olema valitud kokkusobiv tasandussegu tüübiga. Reeglina tuleb kasutada tootja samasse süsteemi kuuluvaid tooteid.

Põranda tasandussegu

Sõltuvalt konkreetsest objektist ja olukorrast tuleb põrandat vajadusel kas tasandada (kalded on antud aluspõrandaga ja pinna täiendav tasandamine on vajalik) või parandada põranda kaldeid. Vastavalt vajadusele tuleb valida ka vastav toode. Segule vastavalt tuleks vajadusel valida ka tootja süsteemikohane krunt. Põranda kalle peab olema projektikohane ja juhtima vee põrandatrappi. Alus peab olema nii tasane ja piisavate kalletega, et vesi ei koguneks hüdroisolatsiooni peal loikudesse.

Krunt hüdroisolatsioonile

Krunt on vajalik hüdroisolatsiooni nakke parandamiseks. Tuleks valida tootja samasse süsteemi kuuluvad tooted. Reeglina on hüdroisolatsioonimastiksid katsetatud süsteemina ja tagatakse toimimine süsteemikohasel kasutamisel.

Hüdroisolatsioonimastiks

Hüdroisolatsioonimastiks on plaatide aluse veetõkke tegemiseks (äravool ja kalded peavad olema tagatud. Lahendus ei ole mõeldud basseinidele). Tuleks valida tootja samasse süsteemi kuuluvad tooted. Reeglina on hüdroisolatsioonimastiksid katsetatud süsteemina ja tagatakse toimine ainult süsteemikohasel kasutamisel. See tähendab, et tuleb valida sama tootja samasse süsteemi kuuluvaid tooteid. Hüdroisolatsiooni paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid alusele, kruntimisele, hüdroisolatsioonimastiksi paigaldamisele, ooteaegadele, töövahenditele jms. Läbiviigud tuleb tihendada tehases toodetud äärikutega, tükkidega või muul veekindlal viisil. Tuleb järgida tootja poolt nõutavaid paigaldusjuhiseid, kihtide paksusi ja minimaalselt nõutavaid kulunorme.

Tugevduskangas ja läbiviikude tihendamine

Tugevduskangast tuleb kasutada põranda ja seina liitekohtades, töövuukidel, erinevate materjalide liitumiskohtades, trappide ümber ja muudes kohtades kus on prao tekke oht. Keerulisemate pindade puhul on vaja kasutada laus kangast. Põranda hüdroisolatsioon tuleb kinnitada trapi sisepindadele tugevduse ja pingutusrõngaga. Läbiviigud tuleb tihendada tehases toodetud äärikutega, tükkidega või muul veekindlal viisil.

Silikoon

Niisketesse ruumidesse tuleks hermeetik valida võimalikult kõrge hallituskindluse, hea elastsuse ja väikese mahukahanemisega. Tuleb jälgida, et nakkub kõikide hermetiseeritavate pindadega. Looduskivide puhul tuleb kasutada spetsiaalseid looduskividele sobilikke hermeetikuid.

Seinte plaatimine, niisked ruumid

Kuna põrand külgneb ka seinaga, siis tuleb põranda tööde planeerimisel vaadata ka seina plaatimise lahendust. Põranda ja seina liitekohad ja tööde õige järjekord mängivad nõuetekohase tulemuse saavutamisel olulist rolli.

Seinte plaatimine kui ei ole kokkupuudet veega

Kui seinal ei ole kokkupuudet veega, siis võib teha põranda hüdroisolatsiooni ülespöörded ära ja jätkata lahendusega: Seinte plaatimine, niisked ruumid, ei ole kokkupuudet veega

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?