Just Build It

Niiskete ruumide seinte plaatimine ja veetõke. Kuidas teha plaatimistöid. Kuidas teha hüdroisolatsiooni. Milliseid tooteid kasutada plaatimistööde tegemiseks. Seina plaatimise lahendust tuleb vaadata koos põranda plaatimise lahendusega. Põranda ja seina liitekohad ja tööde õige järjekord mängivad nõuetekohase tulemuse saavutamisel olulist rolli. Niiskete ruumide seinte plaatimise puhul tuleb eristada kahte lahendust: hüdroisolatsiooniga ja ilma hüdroisilatsioonita.

Niiskete ruumide seinte plaatimine ja veetõke. Nende tööde jaoks vajaminevad materjalid ja joonise leiad justbuildit.eu lehelt: Plaatimisetööd

Antud lahendus on mõeldud korterite ja eramute märgadele ruumidele. Lahendus ei ole mõeldud basseinidele ja kõrge kasutuskoormuse puhul. Äravool ja kalded peavad olema tagatud. Tuleks valida tootja samasse süsteemi kuuluvad tooted. Materjalide paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid, projektis esitatud nõudeid. Vajadusel tuleb lahendus mugandada konkreetse objekti tingimustele. Põrandaga külgnemine vaata – Põranda plaatimine, niiske ruum

Niiskete ruumide seinte plaatimise puhul tuleb eristada kahte lahendust: hüdroisolatsiooniga ja ilma hüdroisilatsioonita. Hüdroioslatsioon on niiskes ruumis alati kasulik plaatide alla paigaldada. Kindlasti tuleb veetõke paigaldada nende pindande alla mis on kokkupuutes veega, nagu näiteks dušinurgas, vanniga külgnevad seinad, valamu tagune osa jne.

Enne plaatimist tuleb seinad tasandada ja krohvida:

Krohvi nakke parandamiseks aga enne kiseinad kruntida. Krundiga saab parandada naket kivitarindi ja krohvisegu vahel. Aluspind saab olla väga erineva nakkega, osadega neist on krunt hädavajalik aga teistega mitte. Kindlasti on vajalik kruntimine gaasbetoonplokkide puhul, keramsiitplokkidega nakkub krohvisegu reeglina hästi. Krundi valikul peaks lähtuma krohvisegu tüübist ja tootedokumentides kirjeldatust. Erineva brändi tooted ei pruugi omavahel kokku sobida. Krunt on vajalik ka hüdroisolatsiooni nakke parandamiseks. Ka selleks tuleks valida tootja samasse süsteemi kuuluvad tooted. Reeglina on hüdroisolatsioonimastiksid katsetatud süsteemina ja tagatakse toimimine süsteemikohasel kasutamisel.

Hüdroisolatsiooni paigaldamise puhul tuleks alustada läbiviikude tihendamisest, trappide ümberusest ja nurkadest. nendeks töödeks on ette nähtud spetsiaalsed tihendamise tooted. Veetõkke paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid alusele, kruntimisele, hüdroisolatsioonimastiksi paigaldamisele, ooteaegadele, töövahenditele jms. Läbiviigud tuleb tihendada tehases toodetud äärikutega, tükkidega või muul veekindlal viisil. Tuleb järgida tootja poolt nõutavaid paigaldusjuhiseid, kihtide paksusi ja minimaalselt nõutavaid kulunorme.

Seina plaatimise lahendust tuleb vaadata koos põranda plaatimise lahendusega. Põranda ja seina liitekohad ja tööde õige järjekord mängivad nõuetekohase tulemuse saavutamisel olulist rolli. Hüdroisolatsiooniga seina plaatimise lahenduse kohta ja seal kasutatavatest materjalidest leiad infot siit. Kui otsest veega kokkupuudet ei ole, siis vali lahendus siit. Mõlema niiske ruumi plaatimise lahenduse puhul tuleb aluspindade tasandamisel kasutada niiskesse ruumi mõeldud krohvisegusid. Veega kokkupuutuvate plaaditavate pindade puhul kasutatakse hüdroisolatsiooni aga muudes seinte osades minimaalselt niiskustõket.

Põranda tasandussegu ja kallete andmine

Sõltuvalt konkreetsest objektist ja olukorrast tuleb põrandat vajadusel kas tasandada (kalded on antud aluspõrandaga ja on vajalik pinna tasandamine) või parandada põranda kaldeid. Vastavalt vajadusele tuleb valida ka vastav toode. Segule vastavalt tuleks valida ka tootja süsteemikohane krunt. Kalle peab olema projektikohane ja juhtima vee põrandatrappi. Alus peab olema nii tasane, et vesi ei koguneks
hüdroisolatsiooni peal loikudesse.

Sisetööde RYL 2013 – 922.3 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded: Korteri märgade ruumide põranda kalle peab olema vähemalt 1:100 ja duši alal vähemalt 1:50. Erandina võib kaldeid muuta
WC-poti ja pesumasina all, kuid ka seal peab olema selline kalle, et vesi valgub põrandatrappi. Käidavates kohtades võib põranda kalle olla maksimaalselt 1:12,5. Kalded märgitakse põhiplaanidele. Eriruumides tuleb rõhtsate pindade piirded ja põranda kalded projekteerida vastavalt objektile nii, et vesi valgub põrandatrappidesse ega kogune lompidesse.

Täpsemad nõuded vaata projektist.

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?