Just Build It

Terrassi ehitamine.

Käes on terrassi ehitamise aeg

Terrassi planeerimisel võiks jälgida päikse liikumist ja mõelda, et kas soovitakse õhtuterrassi, hommikuterrassi või hoopis varju päikese eest. Sellest sõltub millisele hoone küljele terrassi võiks planeerida. Loomulikult sõltub see ka muudest asjaoludest, nagu terrassiuste olemasolu välispiiretes ja köögi, sauna, elutoa või muu olulise ruumi asukohast.

Terrassi ehitamise lahendused ja töö jaoks vajalikud materjalid leiad siit

Terrassilaua valik

Terrassilaua valikul saab lähtuda eelkõige oma heast maitsest, samas ei tohiks unustada terrassi vastupidavust. Selleks, et terrass kauem kestaks peaksid terrassilauad olema töödeldud ilmastikukindlaks. On väga palju erinevaid terrassilaua töötlemise tüüpe: objektil laua töötlemine erinevate õlide või immutusvahenditega, tehaseline termotöötlus, süvaimmutus (reeglina saadaval pruuni immutusega terrassilaud ja rohelise immutusega terrassilaud) jms. Hoolimatta puidu kaitse lahendusest muutub terrassilaud aastate jooksul UV kiirguse mõjul hallikaks. Samas on ka puiduliike mis on naturaalselt vastupidavamad, näiteks lehise terrassilaud. Kuna lehis on suure vaigusisaldusega on puit naaturaalselt väga ilmastikukindel ja ei vaja seetõttu süvaimmutust. Samas ka lehis muutub ajas hallikaks, nii nagu kõik muud puiduliigid. Kuna lehist ei pea keemiliselt töötlema, siis on see üks keskkonnasõbralikumaid valikuid. Lisaks puidust terrassilaudadele on saadaval ka plastikust ja komposiitmaterjalist terrassilauad.

Lauad võiksid olla paigaldatud käigu- või põhilise vaate suunaga risti, siis ei jää vuukidest terrassi laudade alune osa häirivalt paistma. Loomulikult on ka siin erandeid ja see on tihti pigem maitse küsimus.

Laua asendi valikul, kas rihveldus all või üleval, tuleks tähele panna tootja juhiseid, A ja B poole osas. Siin on reeglina erinevus ka puidu süü asendis ja seeläbi kaardumise suunas. Ei ole hea kui laud kaardub pealt nõgusaks ja vesi ei valgu ära. Terrassilaua tootja on reeglina valinud lauad selliselt, et välimisel poolel oleks vähem defekte. Terrassilaua käigupinna kvaliteet mõjutab välimust, kestvust ja ka ohutust. Kui laud on defektidega võivad lauast üles keerduvad puidusüü pinnud tekitada vigastusi. Samuti tuleks mõelda libisemiskindlusele, kuigi see on suuresti mõjutatud ka terrassi hooldamisest. Kui terrass on määrdunud, siis ta muutub libedaks.

Laua pikema ea tagab selle iga-aastane hooldus. Selleks sobivad www.justbuildit.eu lehelt leitavad terrassiõlid.

Kruvid terrassilauale

Terrassilauda saab paigaldada kruvidega läbi laua ja klambritega. Ühel juhul, siis nähtavate kruvidega, teisel juhul nähtamatu kinnitusega. Kruvidega paigaldus on reeglina tugevam ja kiirem. Klambritega aga puhtam, vigastab vähem lauda (vesi ei pääse kruvi kohtadest lauda mädandama) ja reeglina tekitab vajaliku lisatuuldumise laua alla. Terrassilaua kinnitamise kruvide valikul tuleb arvesse võtta kinnitatava laua paksust, et kruvi ankurduspikkus jääks piisav. Terrassikruvi pikkuse valik sõltub laua paksusest, puu liigist ja alustarindist. Soovituslik kruvi pikkus terrassilaua kinnitamiseks oleks 2,5x laua paksus (täpselt tuleks hinnata konkreetse olukorra järgi). Oluline on jälgida ka kruvide keskkonnaklassi, mis peaks olema C4. Termotöödeldud terrassimaterjali puhul tuleks kasutada ainult roostevabast (A2) materjalist terrassikruve (kui puudub klambritega paigaldamise võimalus). Termopuidu kasutamisel tuleb kruvidele augud ette puurida. Reeglina on termopuidu tootjatel oma profiil ja kinnituslahendus, sellisel juhul tuleks lähtuda laua tootja juhistest. Lehise laua puhul peaks kruvi ristlõige olema valitud veidi suurem ja kruvid võiksid olla happekindlast roostevabast terasest (A4).

Terrassi kandetalad

Terrassi eluiga ei sõltu ainult laua valikust ja hooldamisest, see sõltub ka ilmastikukindlast aluskonstruktsioonist ja õigest paigaldusest. Kui aluskonstruktsioon ära mädaneb, siis ei ole ilusal ja kauakestval terrassilaual ka enam mõtet. Terrassi alustarindite puhul on vaja kasutada ilmastikukindlaks töödeldud puitu, reeglina süvaimmutatud. Tuleb vältida puidu kokkupuudet pinnasega, taimestikuga ja kivimaterjalidega. Näiteks vundamendi ja tala vahele tuleks paigaldada bituumenmembraan, vt sõlmlahendust). Tuleks tagada piisav tuuldumine, et õhk saaks terrassi alt läbi liikuda. Talade ristlõige tuleb määrata iga terrassi puhul eraldi. Arvestades muuhulgas tugede sammu, talade lahendust, laua paksust, terrassi kasutamise viisi jms. Lahendusi, kuidas terrassi konstruktiivset osa lahendada on väga palju. Lahendused sõltuvad muuhulgas ka vundamendist, maapinna ja terrassi kõrguste vahest, kasutatavast puidust. Liiga väiksed ristlõiked võivad põhjustada ebamugavat võdinat, läbipainetest tekkivaid lohkusid kuni konstruktiivse püsivuseni välja.

Terrassi alused ja vundament

Aluse ja vundamendi lahendus sõltub paljuski selles, et kui kestvat lahendust soovitakse ehitada. Samas mõjutavad vundamendi valikut aluspinnas, pinnasevee tase jms. Terrassi puhul on oht ebaühtlasele vajumile ja külmakerkele. Kui aluspinnas on tugev, stabiilne, ei sisalda orgaanilisi materjale ja pinnasevee tase on madal, siis reeglina saab teha lihtsamaid lahendusi kui meie näitel. Kui on keerulisem keskkond, siis tuleb ka vundament rajada kapitaalsem. Kuna terrass asub väliskeskkonnas, siis vundament on täielikult külmataadi meelevallas. Külmakerke riski vähendamiseks saab kasutada külmakerkeisoatsioone (vt sõlmlahendus). Tagasi täidetavad pinnased peavad olema dreenivad ja ei tohiks sisaldada kasvupinnast, see aitab vähendada terrassi all taimede kasvamise riske. Selle vastu aitab ka paigaldatav geotekstiil. Geotekstiili tuleb kasutada killustikaluse ja liivtäite vahel, see välistab liiva vajumist killustiku vahele.

Terrassi ehitamise tööde järjekord

 1. Tee detailne joonis koos täpsete mõõtudega, kuni laudade jaotuseni välja. Talade ja vundamentide sammu konsulteeri projekteerija või mõne muu ehitusinseneriga
 2. Arvuta jooniselt materjalide kogused ning arvuta juurde varu (reeglina ei ole võimalik tellida materjale õige pikkusega, kuna näiteks laudade ja prusside otsad tuleb sirgeks läigata ning poes ei pruugi olla täpselt õige mõõduga materjale)
 3. Telli materjal ja transport
 4. Kaeva süvend, eemaldades kasvupinnase ja aluspinnase, kuni planeeritava rajamissügavuseni
 5. Tee killustik ja liivalused
 6. Vala vundamenditaldmik
 7. Paigalda vajalikud täitekihid
 8. Kihtide vahele tuleb paigaldada filterkangas
 9. Paigalda vajadusel külmakerkkeisolatsioon
 10. Paigalda talad
 11. Paigalda terrassilauad
 12. Paari kuu möödudes õlita lauad (korrates seda igal aastal)

Justbuildit.eu lehelt leiad vajalikud materjalid ja lahendused terrassi ehitamiseks.

Meie terrassi materjalid saab osta läbi meie keskkonna meie partneri juurest Puumarketist. Selleks suuname sind kogu ostunimekirjaga Puumarketi lehele ostu sooritama.

Terrassi lahenduselt leiad otseteed materjalideni: Terrassilaud, terrassikruvi, immutatud puit, kinnitusnurgikud jms.

Kokkuvõtteks

Terrassi ehitamine võib olla põnev ja rahuldustpakkuv protsess, kuid see nõuab ka hoolikat planeerimist ja täpsust. Oluline on meeles pidada, et terrassi ehitamisel on oluline järgida materjalide tootjate juhiseid, ehitusnorme ja järgida ettevaatusabinõusid, et tagada turvalisus ja vastupidavus.

Jõudu ehitamisel!

Vaata ka teisi ehituslahendusi:

Võta ühendust

Registreeri

Oled juba kasutaja?

Logi sisse

Pole veel kasutaja?